Bảng giá máy mới

iphone 6S +      16gb :   17.300.000

 

iphone 6S+        64gb :  19.600.000

 

iphone 6S+     128gb :   20.700.000

 

iphone 6S          16gb :  15.900.000

 

iphone 6S           64gb :  17.400.000

 

iphone 6S         128gb : 

 

iphone 6   plus   16gb :  12.450.000

 

iphone 6   plus   64gb :  15.200.000

 

iphone 6  plus  128gb :  

 

iphone 6              16gb :  12.300.000

 

iphone 6              64gb :  

 

iphone 6            128gb :  14.400.000

 

iphone 5s            16 gb :    5.350.000

 

iphone 5s            32 gb :    5.750.000

 

iphone 5s            64gb  :    6.300.000

 

iphone 5              16gb  :    4.050.000

 

iphone 5              32gb  :    4.350.000

 

iphone 5              64gb  :    4.850.000

 

iphone 4s             16gb :    3.000.000

 

iphone 4s             32gb :    3.200.000

 

iphone 4s             64gb :    3.600.000

 

ipad  Air 2   (wf,4g) 16gb : 11.850.000

 

ipad  Air 2   (wf,4g) 64gb : 14.050.000 

 

ipad mini 4 (wf,4g) 16gb : 11.300.000

 

ipad mini 4 (wf,4g) 64gb : 13.800.000

 

ipad mini 3 (wf,4g) 16gb : 8.350.000

 

ipad mini 3 (wf,4g) 64gb : 11.350.000

 

 

 

 

Bảng giá máy cũ

ipad Air 1,   wifi 3G 32gb :  8.000.000

 

ipad mini 2 , only wifi 32gb :  6.100.000

 

ipad mini1,only wifi 16gb :  4.200.000

 

iphone 6S Plus 16gb : 14.700.000

 

iphone 6S 16gb :  12.900.000

 

iphone 6 plus gold 16gb : 11.600.000

 

iphone 6  gold     16gb : 10.100.000

 

iphone 5s gray    16gb :  4.700.000

 

iphone 5s gold    16gb :  4.900.000

 

iphone 5s silver  16gb :  4.700.000

 

iphone 5  white   16gb :  3.650.000

 

iphone 5  white   32gb :  3.850.000

 

iphone 5  black  32gb :   3.650.000

 

iphone 5  black   16gb :  3.450.000

 

iphone 5   (lock ) 16gb :  3.600.000

 

iphone 5C (lock) 16gb :  3.300.000

 

iphone 4s              8gb  :   2.800.000

 

iphone 4s            16gb  :  3.000.000

 

iphone 4s            32gb  :  3.300.000

 

iphone 4  black  16gb  :  2.200.000

 

iphone 4  black  32gb  :  2.700.000

 

iphone 4  white  16gb  :  2.400.000

 

iphone 4  white  32gb  :  2.600.000